STIL­REN SPOTLIGHT

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Bol­lard lamp fun­ge­rar som bå­de ­tak­pen­del och spotlight, design av Sha­ne Sch­neck för dans­ka Menu. Finns i fle­ra fär­ger, 699 kro­nor, Län­na möb­ler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.