Har job­bat med mo­de

Ål­der: Gör:

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

46. Grun­da­re och kre­a­tivt an­sva­rig på Ope­ro­se.

Ma­ri­e­fred.

Bor: Aktuell med:

Ny kol­lek­tion med ar­bets­klä­der för kvin­nor med mär­ket Ope­ro­se.

Hem­si­da: Fa­ce­book:

Ope­ro­se.se.

fa­ce­book.com/ ope­ro­seworkwear.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.