FÖR KLÄNGVÄXTERNA

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Nel­son gar­dens nya spal­je Wood­land är till­ver­kad av Sa­lix, ett växts­läk­te in­om fa­mil­jen vi­de­väx­ter. Rek­tangu­lär spal­je, 57 × 160 cen­ti­me­ter, cir­ka 200 kro­nor, Nel­son garden. Finns även som sol­fjä­der­for­mad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.