MÅ­LA OM RA­MAR­NA I FI­NA PA­STEL­LER

Leva & Bo - - Fint På Väggen -

ÅÅTit­ta ef­ter ra­mar på lop­pi­sar och i se­cond

hand­bu­ti­ker. ÅÅMå­la om di­na fyn­da­de ra­mar i vack­ra

ÅÅHäng upp ett kol­lage av tom­ma, ud­da ra­mar. ÅÅMixa nya och gam­la ra­mar och gör till ett

blick­fång på väg­gen. ÅÅRa­ma in svart kon­takt­plast så har du en

char­mig grif­fel­tav­la. ÅÅBygg en hyl­la med ra­men som stom­me. ÅÅGör en namn­skylt ge­nom att ra­ma in ditt

namn.

Gör en kloc­ka med hjälp av in­ra­ma­de siff­ror. Ta hjälp av en da­tor och skri­va­re för att gö­ra fi­na Lägg ­mal­lar­na på mönst­rat ­pap­per el­ler ta­pet­bi­tar och klipp ut 1–12 och ra­ma in. Du be­hö­ver tolv ra­mar till kloc­kan. Ra­mar, 25 kro­nor för två, Ikea. Ta ett ur­verk från en be­fint­lig kloc­ka el­ler köp hos ­Panduro, 79 kro­nor.

4

3

DE­LA UPP

WC-SKYLT

5

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.