Fi­ra mam­ma på mors dag!

Leva & Bo - - Shopping - Av SU­SAN­NE ELLINGSWORTH

1 Kud­de med tryck, 219 kro­nor, Rum att äls­ka. 2 Glas­vas med lock av me­tall, 199 kro­nor, H&M home. 3 Kop­par­fär­gad bords­fläkt, finns i tre ­fär­ger, 399 kro­nor, Clas Ohl­son. 4 Kak­fat Blue print, 129 kro­nor, Ica maxi.

5 Te­kan­na Me­rivu­ok­ko Oi­va, rym­mer 70 cl, 695 kro­nor, ­Ma­ri­mek­ko. 6 Svart te med ­sol­ros­blom­mor, blåklint och ro­sen­blad, 49 kro­nor för 100 g, Åh­léns. ­7 Soff­bord Bel­lis­sa med ­ glas­ski­va i mar­mormöns­ter och un­der­re­de av guld­fär­gad me­tall,

80 cen­ti­me­ter i di­a­me­ter, 1 995 kro­nor, Mio. 8 Da­tor­fo­dral i ­mar­mormöns­ter, 99 kro­nor, Åh­léns. 9 Nya vas­se­ri­en Ru­utu är form­gi­ven av Ro­nan och Er­wan Bou­roul­lec, från 749 kro­nor, Iit­ta­la.

10 Mugg i sten­gods, 59 kro­nor, La­ger­haus.

6

7

8

3

1

LE­VA&BO •

5

4

9

2

10

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.