Lant­ligt som­mar­pors­lin

Leva & Bo - - Shoppingguide -

6Ke­ra­mi­kern Mi­kae­la Wil­lers pro­duk­ter an­das som­mar, sol och li­vet på lan­det. Hen­nes ke­ra­mik föl­jer bå­de en tra­di­tion och en sam­man­satt käns­la för sek­lers form­språk och histo­ria. I nät­bu­ti­ken hit­tar du fat, kan­nor, kru­kor, skå­lar, tall­ri­kar, va­ser och de kän­da ljus­sta­kar­na Ba­rock som nu finns i fle­ra nya fär­ger och med matt och blank gla­syr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.