Det mesta för hem­met

Leva & Bo - - Shoppingguide -

1Det sto­ra mö­bel­va­ru­hu­set be­hö­ver ing­en stör­re pre­sen­ta­tion, här hit­tar du det mesta för hem­met. Ut­bu­det väx­er och pri­ser­na ta­lar för sig själ­va. Allt för det kom­plet­ta kö­ket, sof­for, säng­ar och de­lar av de­ras sä­songs­sor­ti­ment av ute­möb­ler. Klic­ka i ru­tan ”Vi­sa vad jag kan kö­pa on­li­ne” som finns un­der var­je ka­te­go­ri.

SÖ­TA. Skå­lar på fot med möns­ter in­spi­re­rat av In­di­en, 79 kro­nor styck, In­dis­ka.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.