De­sign­möb­ler & pry­lar

Leva & Bo - - Shoppingguide -

4Bu­tik som är känd för si­na mörk­bet­sa­de möb­ler i New Eng­land-stil. Men den har även ett stort ut­bud av mo­der­na de­sign­möb­ler och in­red­nings­de­tal­jer. Brett sor­ti­ment och över 145 varu­mär­ken som Ar­twood, Pap­pe­li­na, St­ring, Gant home, Fosca­ri­ni, Käl­le­mo, Carl Han­sen & son och Gryt­hyt­tan.

TA­PE­TER. Kol­lek­tio­nen Fru­ta

pro­i­bi­da av Iwa Her­den­sjö bju­der på fro­di­ga möns

ter. Ta­pe­ter­na trycks ef­ter eget mått, 360 kro­nor per kvadrat­me­ter,

Pho­to­wall.se.

LI­TEN. Bords­grill från Eva So­lo för ut­om­hus­bruk, 1 495 kro­nor, Dennyshome.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.