Tren­di­ga mat­tor

Leva & Bo - - Shoppingguide -

13Ki­lands mat­tor är en av Sve­ri­ges störs­ta matt­bu­ti­ker på nä­tet. Här hit­tar du ett stor ut­bud med allt från dörr­mat­tor till hel­täck­nings­mat­tor. Bå­de tren­digt och klas­siskt ut­bud.

Tras­mat­ta De­nim C. 140 200 cen­ti­me­ter, 1 095 kro­nor, Kilandsmattor.se.

BLÅ­VIT.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.