Många in­red­nings­sti­lar

Leva & Bo - - Shoppingguide -

11Här hit­tar du en mix av in­red­ning och design i många sti­lar; lant­lig, tren­dig, mo­dern och shab­by chic. De har även pry­lar i sti­lar som ret­ro och vin­tage, New Eng­land och in­du­stri.

PER­SON­LI­GA. Träd­gårds­red­skap som kan be­stäl­las med in­gra­ve­rad text, från Rustic­craft­de­sign, 440 kro­nor, Et­sy.com.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.