Design & kän­da mär­ken

Leva & Bo - - Shoppingguide -

8Rum 21 är en av Sve­ri­ges störs­ta in­red­nings­bu­ti­ker. Här hand­lar du de­sign­möb­ler, ute­möb­ler, mat­tor, lam­por och he­m­in­red­ning från väl­kän­da varu­mär­ken. Mis­sa in­te fli­ken med pos­ters!

NATURSTIL. Bänk Cut­ter i ek, från Ska­ger­ak, cir­ka 120 ce­ni­me­ter bred, 5 795 kro­nor, Rum21.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.