Ro­man­tis­ka möb­ler

Leva & Bo - - Shoppingguide -

17Vin­tage, ro­man­tisk, klas­sisk och tren­dig in­red­ning från många och kän­da varu­mär­ken. Har ett stort ut­bud av gam­la möb­ler, samt äld­re be­lys­ning och mat­tor.

Lyk­ta, 19 cen­ti­me­ter hög, 169 kro­nor, Hjarterum.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.