Ute­möb­ler, be­lys­ning & in­red­nings­de­tal­jer

Leva & Bo - - Shoppingguide -

14Mö­bel­ked­jan EM har star­tat webb­s­hop, må­let är att ska­pa en för­läng­ning av de cir­ka 50 fy­sis­ka bu­ti­ker­na ute i lan­det. Här finns sof­for, mat­grup­per, sov­rumsmöb­ler och ute­möb­ler. Även be­lys­ning och in­red­nings­de­tal­jer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.