Re­no­ve­ra­de för­äld­ra­hem­met

Här bor:

Leva & Bo - - Shoppingguide -

Lin­néa och Si­mon Rolfs­son, bå­da 29, med so­nen Eb­be, 1.

Lin­néa är sjuk­gym­nast och Si­mon är plats­chef in­om bygg­bran­schen.

I ett hus på cir­ka 200 kvadrat­me­ter i Få­gel­vik ut­an­för Grän­na.

Gör:

Bor:

ÖP­PET KÖK Vid re­no­ve­ring­en öpp­na­de pa­ret

upp en vägg mel­lan hal­len och kö­ket och bygg­de en kom­bi­ne­rad bar­disk och disk­bänk. Ef­tersom det var en bä­ran­de vägg be­höv­des

en stål­balk i ta­ket, som pa­ret lå­tit sy­nas. Bar­sto­lar från Chil­li,

mat­ta från House doctor.

LE­VA&BO •

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.