3 tips för ett om­bo­nat hem

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

Blan­da pig­ga pa­stel­ler och kla­ra fär­ger med ­gra­fis­ka möns­ter i svart och vitt för en mo­dern och spän­nan­de in­red­ning.

Lin­néa och Si­mon har en snygg mix av nya och gam­la möb­ler och även nya möb­ler i äld­re stil.

Fa­mil­jen har valt ett ljus­grönt kök i äld­re stil. Här Bal­lings­lövs mo­dell Bist­ro med lind­bloms­grö­na luc­kor och lä­der­kläd­da hand­tag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.