Spar­riscar­bo­na­ra

Leva & Bo - - Vårens Smaker -

Vå­rens krä­mi­ga spa­get­ti car­bo­na­ra blan­das för­stås med lätt­kokt spar­ris. 4 por­tio­ner • 500 g grön spar­ris • 400 g spa­get­ti • 200 g pan­cet­ta el­ler rökt

sid­fläsk • 2 vit­löks­klyf­tor • oliv­ol­ja • 2 ägg • 2 äggu­lor • 3 dl fin­ri­ven par­me­sa­nost • flingsalt • ny­mald pep­par

Bryt av den ned­re, trä­i­ga de­len på spar­ris­stjäl­kar­na. De­la ­stjälkarna på mit­ten.

Ko­ka pas­tan i sal­tat vat­ten tills den är nätt och jämnt kokt. Ta den från vär­men nå­gon mi­nut in­nan den är fär­dig­kokt. Låt spar­ri­sen ko­ka med cir­ka 5 mi­nu­ter på slu­tet.

Skär pan­cet­tan i fi­na strim­lor. Kros­sa vit­löks­klyf­tor­na med ett kniv­blad. Fräs pan­cet­ta och vit­lök i oliv­ol­ja tills pan­cet­tan är knap­rig. Kas­ta bort vit­lö­ken när den har ta­git färg.

Häll av pas­tans kokvat­ten och låt spa­get­tin rin­na av. Lägg ner spa­get­tin i pan­nan och blan­da med fläs­ket.

Vis­pa ihop ägg, äggu­lor och hälf­ten av par­me­sa­nos­ten. Kryd­da med salt och pep­par.

Dra pan­nan från vär­men och rör ner ägg­bland­ning­en. Blan­da no­ga och vänd ner spar­ri­sen. Mal över pep­par och ser­ve­ra med res­ten av par­me­sa­nos­ten.

1

2

3

4

5

6

GRÖNT. An­vänd spar­ris i ma­ten – gott och nyt­tigt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.