Må­la och klä om en hall­bänk en­kelt och smi­digt

Möb­ler från förr kan va­ra vär­da att ta hand om. Med må­lar­färg el­ler tyg el­ler bå­de och blir de som nya och ga­ran­te­rat per­son­li­ga.

Leva & Bo - - Innehåll - Av SANIA HEDENGREN & SU­SAN­NA ZAC­KE Foto MAGNUS SE­LAN­DER

DU BE­HÖ­VER: gam­mal bänk, den här köp­te vi på gårds­lop­pis för 60 kro­nor färg, vi an­vän­de gräs­grön ku­lör med NCS-ko­den S 2060-G20Y tyg till sit­sen, det­ta 249 kro­nor per me­ter, Afro­art häft­pi­stol

GÖR SÅ HÄR: 1 Ta bort even­tu­ell ti­di­ga­re kläd­sel. 2 Må­la bän­ken med nya fär­gen. 3 Fäst nya ty­get. Vi an­vän­de en häft­pi­stol till en den här hall­mö­beln.

FÄRGSTARKT. Med li­te färg och tyg blev lop­pis­bän­ken som ny. Jord­glob­slam­pan har vi gjort ge­nom att trä en sladd med

glöd­lam­pa i en jord­glob från lop­pis.

LE­VA&BO •

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.