Ge bort sö­ta ­försommarblommor

En vac­ker blom­ma är en per­fekt pre­sent på Mors dag! Pas­sa på att bo­ta­ni­se­ra bland för­som­ma­rens al­la vack­ra blom­mor.

Leva & Bo - - Innehåll - Av BLOMSTERFRÄMJANDET

SÖN­DA­GEN DEN 31 maj är en dag för Sve­ri­ges 2,8 mil­jo­ner kvin­nor och de­ras drygt 5,9 mil­jo­ner barn att fi­ra till­sam­mans. I Sve­ri­ge har vi upp­märk­sam­mat Mors dag se­dan 1919 och än­da se­dan dess har den va­rit för­knip­pad med blom­mor.

I slu­tet av maj finns ett här­ligt ut­bud av för­som­ma­rens bloms­terprakt och det finns få sa­ker som för­med­lar kär­le­kens bud­skap på sam­ma vis som en le­van­de plan­ta.

Här en här­lig ro­sa Mår­bac­ka­pe­lar­gon i en fin pre­sent­på­se.

KÄR BLOM­MA. En ro­sa Mår­bac­ka­pe­lar­gon blir

en söt pre­sent.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.