Bjud på här­li­ga tår­tor och bak­verk

Glöm in­te mors dag! Över­ras­ka med ­cho­klad­tår­ta, wie­ner­bröd, blå­bärska­ka el­ler jord­nötska­kor. Här är fy­ra fikafa­vo­ri­ter att bju­da på.

Leva & Bo - - Innehåll - Re­cept häm­ta­de ur ”BA­KAT FRÅN SLOTTS­TRÄD­GÅR­DEN UL­RIKS­DAL” (SE­MIC) AV KATARINA NORD­GREN Foto TO­MAS SÖ­DER­GREN

Bul­lar som wie­ner­bröd

Väl­digt go­da och fi­na bul­lar som ser ut som wie­ner­bröd. cir­ka 14 styc­ken • 125 g smör • 2 dl mjölk • 50 g jäst • 7 dl ve­te­mjöl • 2 msk soc­ker • 1 krm salt Fyll­ning: • 75 g smör • 3 msk soc­ker • 1 ½ tsk mald kar­de­mum­ma • 2–3 riv­na bit­ter­mand­lar Pens­ling: • 1 ägg Gla­syr: • 2 dl flor­soc­ker • 4 tsk vat­ten

1 Smält smö­ret och blan­da ner mjöl­ken, det ska va­ra ljum­met, un­ge­fär 37 gra­der.

2 Smu­la ner jäs­ten i en bun­ke och häll över li­te av degs­pa­det och rör så att jäs­ten smäl­ter. Häll ner res­ten av spa­det och rör ner mjöl, soc­ker och salt till en deg. Låt de­gen vi­la i 15 mi­nu­ter. 5 Sätt ug­nen på 225 gra­der. 6 Rör ihop fyll­ning­en. Riv bit­ter­man­deln på den fi­na si­dan av rivjär­net.

7 När de­gen vi­lat klart kav­lar du ut den på ett lätt mjö­lat bord till en rek­tang­el. An­vänd en spor­re och ta ut fyr­kan­ter som du pens­lar med li­te upp­vis­pat ägg.

9 Lägg un­ge­fär en te­sked fyll­ning mitt på var­je fyr­kant. Vik över hör­nen mot mit­ten och tryck till li­te grann. Pens­la med upp­vis­pat ägg. Gräd­da bul­lar­na i mit­ten av ug­nen i 5–7 mi­nu­ter.

11 Blan­da ihop flor­soc­ker och vat­ten till gla­sy­ren och ring­la över bul­lar­na när de har sval­nat.

Cho­klad­tår­ta

Den här ljuv­li­ga tår­tan är en dröm för al­la cho­kla­däls­ka­re. De­ko­re­ra med frukt och bär som du tyc­ker om. Vi val­de jord­gub­bar och kiwi. 10–12 bi­tar • 200 g smör • 2 ägg • 2 dl soc­ker • 2 dl ve­te­mjöl • 1 tsk bak­pul­ver • 2 tsk va­nilj­soc­ker • 1 dl ka­kao Cho­klad­kräm: • 2 dl visp­gräd­de • 2 dl soc­ker • 3 msk si­rap • 150 g mörk cho­klad, 70 % • 75 g smör Till gar­ne­ring: • färs­ka jord­gub­bar • kiwi 1 Sätt ug­nen på 175 gra­der. 2 Smält smö­ret och låt det sval­na. 3 Rör ihop ägg och soc­ker och blan­da ner det smäl­ta smö­ret.

4 Blan­da mjöl, bak­pul­ver, va­nilj­soc­ker och ka­kao i en skål och vänd ner i sme­ten.

5 Häll ner sme­ten i en spring­form klädd med bak­plåts­pap­per. Gräd­da i ned­re de­len av ug­nen i 20–25 mi­nu­ter.

7 Stjälp upp ka­kan och låt den sval­na.

8 Ko­ka upp gräd­den till krä­men och låt den ko­ka ner till hälf­ten.Häll ner soc­ker och si­rap i gräd­den. Rör och låt krä­men ko­ka nå­gon mi­nut.

10 Blan­da ner cho­klad och smör och rör till en blank smet. Låt krä­men sval­na och bred den se­dan över ka­kan. De­ko­re­ra med frukt och färs­ka bär.

”Ba­ka ljuv­ligt go­da wie­ner­bröd med smak av ­kar­de­mum­ma”

FI­KA. Ring­la över gla­syr på de ljuv­li­ga wie­ner­brö­den.

LE­VA&BO •

SOM­RIG. Smar­rig tår­ta ­gar­ne­rad med cho­klad­kräm och top­pad med färs­ka ­jord­gub­bar och kiwi.

BOK­TIPS. Re­cep­ten är häm­ta­de ur ”Ba­kat från slotts­träd­går­den Ul­riks­dal” (Se­mic) av Katarina ­Nord­gren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.