Re­dak­tö­rer­na sva­rar på lä­sar­nas frå­gor

Hej, i nummer 10 av LE­VA & BO såg jag en häf­tig lam­pa som såg ut att stå på en sladd men det står in­te var den kom­mer ifrån.

Leva & Bo - - Innehåll - HÄLS­NING­AR ING­ER

Svar: Det är den nu­me­ra klas­sis­ka lam­pan Cord från De­sign­house Stock­holm, form­gi­ven av de­signgrup­pen Form us with lo­ve. Lam­pan finns i två stor­le­kar, en mind­re som fun­ge­rar som bords­lam­pa och en stör­re­pris cir­ka 1 995 re­spek­ti­ve 2 500 kro­nor. Lam­por­na finns att kö­pa på de fles­ta de­signs­hop­par på nä­tet.

KLAS­SI­KER. Golv­lam­pan Cord från De­sign­house Stock­holm

kos­tar cir­ka 2 500 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.