VEC­KA­DE LAM­POR

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

De po­pu­lä­ra pa­stel­ler­na fort­sät­ter att färg­läg­ga hem­men. Bords­lam­por Nar­va från Cottex, med ret­ro­de­sign och vit tex­til skärm, 38 cen­ti­me­ter hög, 229 kro­nor styck, Lam­pan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.