SÄNG­AR I NYA FÄR­GER

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Dux co­lor edi­tion är en kol­lek­tion säng­ar kläd­da i ett spe­ci­al­vävt tyg från Bo­gesunds vä­ve­ri. Ty­get finns i fär­ger­na pink, sto­ne, grey, cream, pur­p­le och sand. Säng­en på bil­den, Dux 616 in­klu­si­ve ben och hu­vud­ga­vel, 59 900 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.