DE­KO­RE­RA EF­TER ÅRS­TID

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Nu finns An­ders Nør­gaards po­pu­lä­ra ljus­sta­ke Lu­na från Ap­pli­ca­ta i va­ri­an­ten ek och mäs­sing, 699 kro­nor, ­De­sig­non­li­ne. se.

BOR PÅ LAN­DET. ”När jag flyt­ta­de ut från stan bör­ja­de jag gö­ra enkla­re mat. Och att flyt­ta ut på lan­det har gett mig ny ­för­stå­el­se och re­spekt för det här med sä­song­er”, sä­ger Li­sa Lemke.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.