FÄRG­STAR­KA MÖNS­TER

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Ori­en­ta­lis­ka möns­ter in­spi­re­ra­de av ke­lim­mat­tan och ma­roc­kanskt ka­kel hit­tas i nya ta­pet­kol­lek­tio­nen Marra­kech. Kol­lek­tio­nen be­står av nio möns­ter i oli­ka färg­ställ­ning­ar och fjor­ton en­fär­ga­de. Här ta­pe­ten Marra­kech med tri­ang­lar som bil­dar ett rut­möns­ter i mint­grönt, 595 kro­nor per rul­le, Mid­bec.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.