KLAS­SISKT I MÄS­SING

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Ma­ria Nils­dot­ter de­sig­nar klas­sis­ka de­tal­jer till hem­met med in­spi­ra­tion häm­tad från smyc­ke­nas värld. Kol­lek­tio­nen be­står av tre pro­duk­ter, ett fat med klo-föt­ter, en klas­sisk ljus­sta­ke med twist samt en brev­tyngd i form av ett korp­hu­vud. Al­la är hand­gjor­da i mäs­sing. Ljus­sta­ke, 2 250 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.