MIXA OLI­KA FÄR­GER OCH MA­TE­RI­AL

Leva & Bo - - Romantiska Rum -

ÅÅMju­ka, pud­ri­ga pa­stel­ler ger ett mer vux­et in­tryck när de bryts med kal­la to­ner i ­tur­kos ny­an­ser. Tänk allt från ljus­blått, aqua till stark tur­kos. ÅÅBlan­da gär­na oli­ka ma­te­ri­al på kud­dar och and­ra tex­tili­er, som mjuk sam­met, lin­ne el­ler bo­mull. Sat­sa även på frot­té i mju­ka ­kva­li­te­ter och här­li­ga fär­ger. ÅÅVar in­te rädd för att blan­da möns­ter. ­Blom­migt, ran­digt och ru­tigt ger ett ­en­het­ligt in­tryck om du hål­ler dig till en har­mo­nisk färgska­la.

4 HAVSBLÅ MIX

Ba­rock­ljus­sta­kar, 750 kro­nor styck, ­Mi­kae­la Wil­lers. 225 ­kro­nor,

Afro­art. Bric­ka med ­blom­möns­ter, 149 kro­nor,

Åh­léns. Stor bric­ka, 575 kro­nor, Li­sa Ling.

3

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.