”Att blan­da sti­lar och oli­ka tidse­po­ker är spän­nan­de”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

– Var­je hus har si­na för­ut­sätt­ning­ar, vil­ket även är mitt bäs­ta in­red­ningstips! För­änd­ra hur myc­ket du vill men tänk på för­ut­sätt­ning­ar­na, ett 60-talshus kanske in­te trivs med spröj­sa­de föns­ter. Att blan­da sti­lar och oli­ka tidse­po­ker är spän­nan­de men det mås­te gö­ras på rätt sätt an­nars känns det ba­ra plas­tigt och spack­lat, sä­ger So­fia.

PA­RET HAR TI­DI­GA­RE alltid haft ett vi­ta kök, men de tyck­te att lä­gen­he­ten var li­te trå­kig och kän­de att ett svart kök skul­le gö­ra den li­te mer spän­nan­de. So­fia och Go­ran byt­te kö­ket själ­va, vil­ket var snabbt gjort för dem, då de flyt­tat och re­no­ve­rat många gång­er un­der de fy­ra se­nas­te åren.

– Ef­tersom pla­nen var att in­te bo här så länge var det vik­tigt för oss att hål­la ne­re bud­ge­ten. Vi må­la­de och ­ta­pet­se­ra­de själ­va. Det var helt klart job­bigt, men det är en skön käns­la när man in­ser att man fak­tiskt har bli­vit bra på det, sä­ger So­fia. Pa­ret tog hjälp med att kak­la kök, hall och badrum­. – Nu kän­ner vi oss rätt så kla­ra med lä­gen­he­ten och tar en väl­be­höv­lig pa­us från allt re­no­ve­ran­de.

8

FIN FÖRVARING

9

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.