3 tips för en mo­dern stil

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

So­fia blan­dar in­red­nings­pry­lar av var­ma och kal­la me­tal­ler med sä­ker hand.

Möb­ler och lam­por i in­du­stri­stil är snyggt till ­in­red­ning med blom­mi­ga möns­ter och na­tunä­ra in­slag.

Ploc­ka in na­tu­ren och välj en ta­pet med naturmotiv. Här ta­pe­ten Wild in my garden av Li­sa Bill­vik för Pep­per­coo­ki­es. Be­ställs ef­ter eg­na mått och kos­tar 369 kro­nor per kvadrat­me­ter, Pho­to­wall.se.

Fint i glas Soff­bord Bel­lis­sa i matt glas med tryckt mar­mormöns­ter och ­un­der­re­de i krom, 1 895 kro­nor, Mio. Lam­pa Köln av stålplåt, 30 × 28 cen­ti­me­ter, 2 250 kro­nor, Bygg­fa­bri­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.