Vack­ra bil­der & prak­tis­ka tips

Leva & Bo - - Guide -

1An­ni­ka är för­s­kol­lä­ra­ren från Äng­el­holm i Skå­ne som sko­la­de om sig till träd­gårds­fo­to­graf. I dag bå­de fö­re­lä­ser hon och har gett ut träd­gårds­böc­ker. Vack­ra bil­der och myc­ket prak­tis­ka tips. An­ni­ka vill att blog­gen ska kän­nas frid­full och tyc­ker att träd­gård är en li­sa för sjä­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.