Land­skaps­in­gen­jör med rustad träd­gård

Leva & Bo - - Guide -

10An­na är ut­bil­dad ­land­skaps­in­gen­jör och job­bar som ­träd­gårds­de­sig­ner och ­träd­gårds­skri­bent. Hen­nes ­träd­gård lig­ger i Mal­mö och är en li­ten ked­je­hus­t­räd­gård på 180 kvadrat­me­ter som hon ­för­sö­ker gö­ra stör­re. Där finns bå­de tro­pisk djung­el, grus­träd­gård, ko­i­damm, träd­gårds­lund och en li­ten torr­hed.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.