Ex­pe­ri­men­te­rar gär­na & pro­var nytt

Leva & Bo - - Guide -

9Eva är träd­gårds­jour­na­list och skri­ver ­re­por­tage, böc­ker och är re­dak­tör för SVT:s ”Träd­gårds­mån­dag”. Hon bor i Hö­ganäs där hon tyc­ker om att ex­pe­ri­men­te­ra och pro­va nytt i sin träd­gård. På blog­gen de­lar hon med sig av si­na er­fa­ren­he­ter och od­lar­fun­de­ring­ar.

Träd­gårds­jour­na­lis­ten Eva Ro­bilds po­pu­lä­ra blogg är full med ­in­spi­ra­tion och ­färg­star­ka bil­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.