Eko­lo­gisk od­ling & själv­för­sörj­ning

Leva & Bo - - Guide -

4Hon kal­lar sig och sin familj för Fa­mil­jen Trak­tor, stock­holms­kan som ef­ter 60 år flyt­tat till Väst­gö­tas­lät­ten där hon bor på en gård med sin man och son. Fa­mil­jen strä­var ef­ter själv­för­sörj­ning, i förs­ta hand på po­ta­tis, grön­sa­ker och ägg, och har en öns­kan om att le­va ett håll­bart och ­eko­lo­giskt liv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.