And­lig­het & har­mo­ni som grund­tan­ke

Leva & Bo - - Guide -

8Isa blog­gar från Öre­bro och är kans­list/kas­sör, kostråd­gi­va­re och ­av­spän­ningspe­da­gog. Hen­nes grund­tan­ke är träd­går­den ska va­ra ”trygg med har­mo­nis­ka ener­gi­er”. På den 1 000 kvadrat­me­ter sto­ra vil­la­tom­ten som hon har job­bat med i 10 år är and­lig­he­ten vik­tig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.