Smar­ta od­lings­tips & go­da re­cept

Leva & Bo - - Guide -

5Kristi­nas träd­gårds­in­tres­se har fun­nits se­dan barns­ben. Här de­lar hon med sig av Näls­ta-­träd­går­den, var­dags­be­trak­tel­ser, od­lings­tips, re­cept och ku­ri­o­sa kring väx­ter­nas ­histo­ria. Och hon har skri­vit boken ”Som man sår” som ut­går från blog­gin­läg­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.