Träd­gårds­de­sig­ner med feng shui-tips

Leva & Bo - - Guide -

2Lu­na är träd­gårds­de­sig­ner med feng shui-in­rikt­ning och bo­satt ut­an­för Borås. Hon an­vän­der sig av feng shui när hon ska ana­ly­se­ra en tomt och me­nar att det hand­lar om ba­lan­sen, flö­det, triv­seln och den to­ta­la har­mo­nin i en rit­ning. Men ock­så att för­stå na­tu­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.