FRISK & FRO­DIG

Leva & Bo - - Trivs I Skugga -

1Det här är en fa­vo­rit bland skugg­väx­ter­na, den lil­la has­selör­ten med si­na blan­ka, run­da blad. Trivs på mar­ken un­der trä­den i skug­gan och brer lång­samt ut sig. Den är vin­ter­grön men kan ibland bli av­be­tad un­der vin­tern och då lig­ger stjälkarna som ett ske­lett på mar­ken. Men den häm­tar sig snabbt och åter­går till att se frisk och fro­dig ut. Fun­kar som mark­täc­ka­re och pas­sar för­stås i kan­ten på en skuggra­batt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.