VI­O­LET­TA BLOM­MOR

Leva & Bo - - Trivs I Skugga -

2Ti­digt på vå­ren blom­mar lung­ör­ten med blå och vi­o­let­ta blom­mor. Om in­te an­nat till gagn för de ti­di­ga in­sek­ter­na. Sen väx­er de sil­ver­fläc­ki­ga bla­den till sig. Det finns många sor­ter av lung­ör­ten med mer el­ler mind­re silv­ri­ga och fläc­ki­ga blad och det på­går he­la ti­den ett för­äd­lings­ar­be­te som ger nya sor­ter. ’Sis­sing­hurst white’ är po­pu­lär med vi­ta ­blom­mor, ’Ma­jes­tee’ har av­långa, näs­tan helt silv­ri­ga blad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.