VI­TA BÄR

Leva & Bo - - Trivs I Skugga -

4På sen­vå­ren får den­na vack­ra men gif­ti­ga pe­renn ax med vi­ta blom­mor som se­na­re över­går i de märk­li­ga, vi­ta, blan­ka bä­ren på rö­da stjäl­kar. Trivs i skugg­lä­ge och fuk­tigt och blir cir­ka 60 cen­ti­me­ter hög. Väx­er vild i Sve­ri­ge men den här ­va­ri­an­ten kom­mer från Nordamerika.

LE­VA&BO •

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.