BLA­DENS FORM VA­RI­E­RAR

Leva & Bo - - Trivs I Skugga -

5En klas­si­ker bland skugg­väx­ter­na som trivs i ett li­tet fuk­tigt lä­ge. Det finns många sor­ter med grön, gul el­ler blågrön blad­färg och det finns brok­bla­di­ga va­ri­an­ter i al­la for­mer och bla­den kan va­ra run­da, av­långa el­ler hjärt­for­ma­de.

De klock­for­ma­de blom­mor­na kom­mer på höga stäng­lar och är vi­ta el­ler ljus­li­la. Många tyc­ker att de är onö­di­ga och klip­per bort dem.

Hos­tor­nas blad är fi­na he­la sä­song­en än­da tills fros­ten kom­mer. Då viss­nar de och till vå­ren kom­mer de penn­li­ka bladskot­ten gans­ka sent. Kom­bi­ne­ra ­hos­tor­na med lök­väx­ter som nar­cis­ser och tul­pa­ner som hin­ner blom­ma in­nan hos­tor­na är i gång.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.