LÄTTOD­LAD I SKUG­GA

Leva & Bo - - Trivs I Skugga -

3De grö­na bla­den är djupt fli­ki­ga och i maj, ju­ni kom­mer de vi­ta blom­mor­na. Till hös­ten ­ut­veck­las de till sto­ra, rö­da fruk­ter. Fruk­ter­na är ät­li­ga med an­nars är he­la fot­bla­det gif­tigt. Den blir upp till en halv­me­ter hög och växt­sät­tet är ut­brett och den kan an­vän­das som mark­täc­ka­re. Lättod­lad i skug­gigt, ­fuk­tigt lä­ge och är här­dig i stör­re de­len av lan­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.