BRE­DER UT SIG

Leva & Bo - - Trivs I Skugga -

6På vå­ren kom­mer de små, in­ten­sivt him­mels­blå blom­mor­na på den kau­ka­sis­ka för­gät­mig­ejen. De är myc­ket vack­ra, se­na­re veck­lar bla­den ut sig och de snyg­gas­te är de brok­bla­di­ga el­ler som hos sor­ten ’Jack Frost’ som har mönst­ra­de blad i sil­ver och grönt. Väx­er i tu­vor och bre­der ut sig. Fun­kar fint som mark­täc­ka­re och be­hö­ver de­las un­ge­fär vart fem­te år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.