FI­NAST I SKUG­GAN

Leva & Bo - - Trivs I Skugga -

9Klas­sisk mark­täc­ka­re som blir fi­nast i skug­gan­. Blir max­i­malt 20 cen­ti­me­ter hög och bil­dar tä­ta mat­tor som stäng­er ute ogräs. Blom­mar på vå­ren med små blom­mor. Finns i fle­ra sor­ter med bå­de vit­ak­ti­ga, ro­sa el­ler gu­la blom­mor. Kan od­las i he­la lan­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.