SKÖ­TER SIG SJÄL­VA

Leva & Bo - - Trivs I Skugga -

8Bland skugg­väx­ter­na pas­sar orm­bun­kar­na in om lä­get är nå­got­sånär fuk­tigt. Of­tast pas­sar det bäst att pla­ce­ra dem i bak­grun­den där de skö­ter sig själ­va. Orm­bun­kar­nas fli­ki­ga blad pas­sar fint ihop med hos­tor­nas mer run­da. Det finns mas­sor av ar­ter och sor­ter, någ­ra av dem väx­er vilt hos oss som maj­brä­ken, At­hy­ri­um fi­lix­fe­mi­na som blir cir­ka me­ter­hög och det finns fle­ra od­la­de namn­sor­ter som pas­sar i ra­bat­ten. Trä­jon Dry­op­te­ris fi­lis­mas väx­er ock­så vild hos oss och blir 60 –120 cen­ti­me­ter hög. Av dem finns ock­så många od­la­de namn­sor­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.