EX­O­TIS­KA KLOC­KOR

Leva & Bo - - Trivs I Skugga -

7I maj, ju­ni blom­mar stor­ram­sen. De vi­ta ­blom­mor­na sit­ter som häng­an­de kloc­kor på de långa stjälkarna. Den vill ha skug­gigt, li­te fuk­tigt men vill in­te stå blött un­der vin­tern. Den od­la­de ­va­ri­an­ten blir 60–80 cen­ti­me­ter hög. Hos oss väx­er bå­de stor­rams P. multi­flo­rum och getrams P. odo­ra­tum i na­tu­ren och den od­la­de jät­te­ram­sen är en hy­brid mel­lan dem. För­ö­kar sig med frö el­ler med att man de­lar den kraf­ti­ga rot­stoc­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.