3 tips för 60-tals­sti­len

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

Snyg­ga te­ak­möb­ler hit­tar du lät­tast på andra­hands­mark­na­den. Håll ut­kik på auk­tio­ner på nä­tet!

Fa­mil­jen blan­dar gam­malt med nytt på ett snyggt sätt. Mo­dern konst och mäs­sings­de­tal­jer sät­ter pric­ken över i.

Gra­fis­ka möns­ter pas­sar 60-tals­sti­len. Ta­pet från kol­lek­tio­nen Eco di­men­sions, 459 kro­nor per rul­le, Eco wall­pa­pers.

Hand­gjor­da ­svam­par De små trä­svam­par­na Fung­hi av Tri­ne Find finns i två träslag och fem mo­del­ler, från 159 kro­nor, Mol­taz­de­signs­hop.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.