De­sign­mec­ka på över 500 kvadrat­me­ter

Leva & Bo - - Shopping Guide -

4Här hit­tar du al­la klas­sis­ka de­sign­möb­ler. Fin­län­dar­nas­stolt­het Al­var Aal­to har så klart sin giv­na plats i bu­ti­ken. Här säljs även allt från Pi­et He­in Eek till Fritz Han­sen och ­varu­mär­ken som Vit­ra och Knoll. Ett rik­tigt de­sign­mec­ka på över 500 kvadrat­me­ter.

Ete­lä­es­pla­na­di 18

ar­tek.fi

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.