Fi­ka bland ­de­sign­klas­si­ker

Leva & Bo - - Shopping Guide -

2Kafé som är in­rett med Ma­ri­mek­kos ty­ger och fins­ka de­sign­möb­ler från 50- och 60-ta­let. Har de­li­ka­ta ka­kor och gott kaf­fe ser­ve­rat på de­sig­nat ­pors­lin och i färg­gla­da glas från Ma­ri­mek­ko. Lig­ger i Kämp ­gal­le­ria i an­slut­ning till ­Ma­ri­mek­kos hu­vud­bu­tik.

Po­hjo­i­ses­pla­na­di 33

strind­berg.fi/marikahvila

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.