Fyn­da Ma­ri­mek­ko till lå­ga pri­ser

Leva & Bo - - Shopping Guide -

8I Ma­ri­mek­kos fa­briks­bu­tik hand­lar du Ma­ri­mek­kos pry­lar till lå­ga pri­ser. Hu­vud­kon­to­ret lig­ger i sam­ma ­bygg­nad. Här är ­pro­duk­te­na 30–70 pro­cent läg­re än or­di­na­rie pri­ser. För att kom­ma hit tar du met­ron till Her­to­näs och ­där­i­från är det en kvarts ­pro­me­nad till Ma­ri­mek­ko ­vil­lage där bu­ti­ken lig­ger.

Kir­vesmi­e­hen­ka­tu 7

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.