An­tik­af­fär med väl ut­val­da fö­re­mål

Leva & Bo - - Shopping Guide -

5Hyl­la upp och hyl­la ner av Ara­bia-ser­vi­ser och Iit­ta­laglas an­no 1950. Även ett fan­tas­tiskt ut­bud av fisk- och skal­djurs­be­stick och ser­vi­ser med fisk­mo­tiv. Hög pris­ni­vå men fö­re­må­len i den här ­an­tik­af­fä­ren har verk­li­gen valts ut med om­sorg.

Lönn­ro­tin­ka­tu 3

an­ti­ik­ki.fi

LE­VA&BO •

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.