De­sign­bu­tik med ­stil­sä­ker in­spi­ra­tion

Leva & Bo - - Shopping Guide -

10Trend­käns­li­ga helsing­fors­bors de­signfa­vo­rit. In­ter­na­tio­nell och finsk mö­bel- och pryl­de­sign. Sto­lar, sof­for, lam­por, bord. Har en del kän­da varu­mär­ken men även myc­ket nytt och spän­nan­de.

Fred­ri­kin­ka­tu 33

peroba.fi

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.